Co zawiera serwis Medicogen.pl?

Na stronie www.Medicogen.pl znajdą Państwo między innymi:
• wyczerpujące informacje na temat testów DNA na ojcostwo
• bazę artykułów z zakresu genetyki i testów DNA na ojcostwo
• rzetelne porady ekspertów

Elektroniczna wersja ulotki Medicogen.plCzy badanie matki jest konieczne?
Czy test jest wtedy bardziej pewny?

W sytuacji gdy badanie dotyczy dziecka niepełnoletniego wymagana jest zgoda obu rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów. Jednakże bezpośrednie uczestnictwo matki dziecka w badaniu nie jest konieczne. Ponieważ połowa z ludzkich 46 chromosomów dziedziczona jest po matce a połowa po ojcu, możliwe jest porównanie tych cech, które zostały odziedziczone po ojcu. W takich przypadku tworzy się profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca, a następie ustala się czy połowa cech (alleli) dziecka odpowiada połowie alleli pozwanego. Pewność takiego badania jest minimalnie niższa niż testu w którym badane są też cechy matki. Wystarcza ono jednak w większości wypadków do bezsprzecznego ustalenia ojcostwa.

Sporadycznie zdarzaja się sytuacje gdy materiał genetyczny matki okazuje się niezbędny do badania. Dzieje się tak np. w przypadku gdy u dziecka zajdzie spontaniczna mutacja w jednym z badanych loci. Powoduje to powstanie pojedynczej niezgodności profili genetycznych. W takim przypadku do testu należy dołączyć profil genetyczny matki i zweryfikować poprzedni wynik.

Pobranie materiału biologicznego od matki jest też niezbędne w sytuacji gdy domniemani ojcowie są ze sobą blisko spokrewnieni (np. są braćmi). Profile genetyczne pozwanych są wtedy podobne i aby zwiększyć dokładność wyniku należy przenalizować dodatkowo profil genetyczny matki.

Udział matki w teście na ojcostwo jest także niezędny w sytuacji gdy badanie przeprowadzane jest dla celów sądowych. Sąd wymaga aby w takim badaniu brała udział także matka dziecka.

Porady

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi ekspertami:
Znasz kogoś dla kogo informacje na stronie www.Medicogen.pl będą przydatne? Powiedz o nas swoim znajomym: medicogen@medicogen.pl
infolinia: 61 851 02 11