Co zawiera serwis Medicogen.pl?

Na stronie www.Medicogen.pl znajdą Państwo między innymi:
• wyczerpujące informacje na temat testów DNA na ojcostwo
• bazę artykułów z zakresu genetyki i testów DNA na ojcostwo
• rzetelne porady ekspertów

Elektroniczna wersja ulotki Medicogen.plDane teleadresowe


Medicogen.pl - serwis Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
GenMed J. Świerczyński sp.j.
ul. Św. Marcin 49
61-806 POZNAŃ

telefon: 61 851 02 11
e-mail: medicogen@medicogen.pl

Konto bankowe:
69 1090 1447 0000 0001 0663 5858
Bank Zachodni WBK

NIP 782-238-22-67
Regon 300512430
KRS 0000273254


Jak krok po proku zamówić test DNA?


Aby zamówić test DNA na ustalenie ojcostwa najpierw wybierz, który rodzaj testu chcesz wykonać:

  • Test na ojcostwo prywatny dla dwóch lub trzech osób
  • Test na ojcostwo EKSPRESOWY dla dwóch lub trzech osób w 7 dni!
  • Test na ojcostwo sądowy
  • Test DNA na ojcostwo z mikrośladów

Następnie do każdego badania z wyjątkiem badania sądowego dodaj:

  • Zestaw do pobrania materiału do badań

Do każdego wybranego testu możesz również dołączyć badanie dodatkowych osób:

  • Badanie dodatkowego dziecka
  • Badanie dodatkowego domniemanego ojca

Dodatkowo w przypadku badania sądowego wybierz:

  • Pobranie w placówce partnerskiej w Twoim mieście

Następnie prosimy o kontakt z Laboratorium celem złożenia zamówienia!

Numer telefonu 61 851 02 11 lub e-mail:medicogen@medicogen.pl

Cennik


Pobierz pełny cennik badań w www.medicogen.pl!

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do naszych usług, uprzejmie prosimy o przesłanie informacji dotyczącej Państwa uwag na adres pocztowy, mailowy, faxem lub o zgłoszenie telefoniczne. W terminie do 14 dni od otrzymania skargi, poinformowani zostaniecie Państwo o sposobie jej załatwienia oraz o ewentualnych ustalonych działaniach.

W przypadkach szczególnie skomplikowanych, gdyby zaszła konieczność podjęcia czynności wyjaśniających, poinformujemy Państwa pisemnie – na wskazany w skardze adres – o ewentualnym wydłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi.

Laboratorium jest gotowe do współpracy z klientami i ich przedstawicielami, aby mogli wyjaśnić swoje życzenia i monitorować działania związane z realizowaną pracą, pod warunkiem zachowania poufności wobec innych klientów. Klient ma możliwość uczestniczenia w badaniu w charakterze świadka, na zasadach określonych w procedurze PO-13

Porady

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi ekspertami:
Znasz kogoś dla kogo informacje na stronie www.Medicogen.pl będą przydatne? Powiedz o nas swoim znajomym: medicogen@medicogen.pl
infolinia: 61 851 02 11