Co zawiera serwis Medicogen.pl?

Na stronie www.Medicogen.pl znajdą Państwo między innymi:
• wyczerpujące informacje na temat testów DNA na ojcostwo
• bazę artykułów z zakresu genetyki i testów DNA na ojcostwo
• rzetelne porady ekspertów

Elektroniczna wersja ulotki Medicogen.plPaństwa pytania


Jak wykonać test DNA na ojcostwo?
Wykonanie testu DNA na ojcostwo jest prostsze niż kiedykolwiek. Wystarczy jedynie:
1. Zamówić zestaw do pobrania materiału do badań Medicogen.
2. Samodzielnie pobrać materiał genetyczny od dziecka, domniemanego ojca oraz jeśli to możliwe od matki dziecka.
3. Przesłać próbki do analizy adres Laboratorium.
4. Odebrać wynik badania osobiście, listownie lub telefonicznie.

Gdzie mogę wykonać test DNA na ojcostwo?
Bez względu na to, w której części świata obecnie się znajdujesz, możesz ustalić ojcostwo bez wychodzenia z domu. Realizujemy zamówienia klientów zarówno z Polski jak i zza granicy. Zestaw do pobrania materiału do badań Medicogen przesyłamy Państwu w dowolne miejsce na świecie, a Państwo odsyłają próbki do naszego Laboratorium w Poznaniu.

Kiedy mogę wykonać test DNA na ojcostwo?
Test na ojcostwo można wykonać już w pierwszą dobę po narodzinach dziecka. Dzięki bezinwazyjnemu pobraniu próbek do badania, cała procedura jest prosta i bezbolesna oraz możliwa do wykonania samodzielnie w domu.

Jak pobrać próbki do badania DNA?
Próbki można pobrać dzięki zestawowi do pobrania materiału do badań Medicogen, który dostarczamy pod wskazany przez Państwa adres lub też na poste restante. W zestawie znajdziecie Państwo wszystko co potrzebne wraz ze szczegółową instrukcją postępowania.

Czy pobranie materiału do badań jest bolesne?
Test DNA jest całkowicie bezbolesny. Dzieje się tak dlatego, iż standardowym źródłem materiału do badania nie jest już jak do niedawna krew, ale wymaz z nabłonka wewnętrznej strony policzka. To sprawia, że ustalenie ojcostwa staje się proste.

Z czego składa się zestaw do pobierania materiału do badania DNA?
W skład zestawu wchodzą sterylne wymazówki w probówkach dla każdej badanej osoby zapasowa para wymazówek, lateksowe rękawiczki, instrukcja pobrania wymazu z wewnętrznej części policzka, formularz zamówienia, uzupełniony blankiet do przelewu oraz zaadresowana koperta zwrotna. Zestaw przesyłamy Państwu na wskazany adres anonimowo bądź na poste restante.

Gdzie znajduje się DNA?
Źródłem DNA są różnego rodzaju komórki zawierające jądra. To właśnie w jądrach komórkowych znajduje się DNA. Tak więc mogą to być jądrzaste komórki krwi, komórki nabłonka, komórki naskórka, komórki cebulki włosa i wiele innych. Izolujemy DNA z pozyskanego w nieinwazyjny sposób wymazu z nabłonka wewnętrznej strony policzka.

Jak pewny jest wynik takiego badania?
Test DNA jest najdokładniejszym sposobem ustalenia ojcostwa. Za jego pomocą możliwe jest potwierdzenie biologicznego ojcostwa z prawdopodobieństwem 99,999% lub też zaprzeczenie ze 100 % pewnością.

Jak długo trwa badanie?
Wynik badania można poznać już w 12-14 dni od momentu dostarczenia materiału biologicznego do Laboratorium. Istnieje możliwość skrócenia czasu oczekiwania na wyniki nawet do 7 dni.

Czy test DNA na ojcostwo może być wykonany bez udziału matki?
Tak, w sytuacji kiedy matka nie bierze udziału w badaniu ojcostwo możemy wykluczyć w 100%. Natomiast prawdopodobieństwo potwierdzenia ojcostwa maleje nieznacznie w stosunku do testu, w którym badana była matka ponieważ badane są jedynie cechy przekazane od ojca. Istnieją jednak fragmenty DNA, które są charakterystyczne dla każdego z nas. Analiza statystyczna kilkunastu takich miejsc (zwanych układami niekodującymi, czyli markerami), polegająca na sprawdzeniu, czy cechy tych unikalnych miejsc u dziecka współgrają z ich odpowiednikami u domniemanego ojca pozwala na ustalenie pokrewieństwa badanych osób.

Kiedy pobranie materiału genetycznego od matki jest konieczne?
W większości wypadków analiza materiału biologicznego pobranego od dziecka oraz domniemanego ojca wystarczy do tego, aby jednoznacznie określić pokrewieństwo. Zdarza się jednak, że u dziecka bądź u domniemanego ojca występuje mutacja w genie. W takim przypadku, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wyniku, należy włączyć do badania także matki dziecka. Innym szczególnym przypadkiem, gdy materiał genetyczny matki jest niezbędny do określenia pokrewieństwa badanych osób, jest sytuacja, kiedy rozpatruje się ojcostwo dwóch blisko spokrewnionych mężczyzn lub gdy przeprowadza się test do celów sądowych. W tych kilku sytuacjach udział matki dziecka w badaniu jest niezbędny. Opisane wyżej przypadki występują jednak sporadycznie i zazwyczaj przy ustaleniu ojcostwa nie zachodzi konieczność włączenia do badania matki dziecka.

Czy test sądowy może być wykonany bez udziału matki?
Nie ma takiej możliwoci, aby wyniki badania sądowego respektował sąd, muszą wziąć w nim udział wszystkie strony postępowania. W tym wypadku niezbędna jest obecność domniemanego ojca, dziecka oraz matki.

Czy wynik badania sądowego może być wykorzystany jako dowód w sądzie?
Jak najbardziej, dzięki zachowaniu odpowiednich procedur wynik badania może być wykorzystany jako dowód w sądzie.

Czy można wykonać badanie na ustalenie ojcostwa podczas ciąży?
Nie wykonujemy takich badań ponieważ stanowią one zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka oraz matki. Z tego powodu badań na ustalenie ojcostwa w czasie ciąży nie powinno się wykonywać.

W jakiej sytuacji następuje zaprzeczenie ojcostwa?
Laboratorium porównuje materiał genetyczny domniemanego ojca, dziecka i matki (lub tylko ojca i dziecka). Wykluczenie ojcostwa następuje gdy domniemany ojciec nie posiada więcej niż 2 z 15 markerów DNA o profilu zgodnym z dzieckiem. Badanie DNA jest najdokładniejszym sposobem ustalania ojcostwa. Za jego pomocą możliwe jest zaprzeczenie biologicznego ojcostwa ze 100 % pewnością.

W jakiej sytuacji następuje potwierdzenie ojcostwa?
Potwierdzenie ojcostwa zostaje stwierdzone, gdy domniemany ojciec posiada wszystkie wymagane markery genetyczne zgodne z profilem DNA dziecka. Wówczas z dużym prawdopodobieństwem uważa się, że może on być biologicznym ojcem dziecka. W takiej sytuacji niezwykle istotna jest właściwa analiza statystyczna, mająca na celu wykazanie, że prawdopodobieństwo napotkania innego, niespokrewnionego osobnika w danej populacji mającego identyczny profil DNA jak domniemany ojciec jest znikome.

Czy jest jakaś granica wieku, do której można wykonać badanie?
Nie. Badane cechy genetyczne są niezmienne przez całe życie. Materiał do badania można pobrać już w trzeci dzień po narodzinach dziecka.

Kiedy mogę wykonać test DNA na ojcostwo?
Test na ojcostwo można wykonać już w pierwszą dobę po narodzinach dziecka.

Czy przyjmowanie leków może wpłynąć na wynik badania?
Nie. Przyjmowanie leków w żaden sposób nie wypływa na wynik badania.

Co dzieje się z danymi osobowymi klienta?
Szanujemy prywatność naszych klientów dlatego też ich dane osobowe wykorzystywane są tylko i wyłącznie dla celów badania ojcostwa. Aby chronić je przed osobami niepowołanymi przechowuje się je w zabezpieczonych bazach danych na osobnych serwerach. Bez Państwa zgody nie informujemy nikogo o wynikach analizy ani nawet o ich przeprowadzeniu.

W jaki sposób mogę otrzymać archiwalne wyniki badania?
W przypadku chęci uzyskania archiwalnych wyników badań przeprowadzonych w naszym laboratorium należy skontaktować się z Laboratorium i podać hasło, podane przy składaniu zamówienia. Ewentualnie należy zgłosić się osobiście do siedziby laboratorium z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość zleceniodawcy. Osobą uprawnioną do odbioru wyniku jest wyłącznie osoba dokonująca zamówienia. Działanie takie ma na celu ochronę danych osobowych osób, które wykonały badanie w naszym Laboratorium. Dokumentacja udostępniana jest bezpłatnie w ciągu 6 miesięcy od dnia wykonania badania, a odpłatnie (50zł) po upływie tego terminu.

Które wyniki badań są archiwalne?
Archiwalne wyniki badań- są to wyniki, które przekazane zostały klientowi lub te, które nie zostały odebrane przez klienta w terminie 2 tygodni od daty wydania sprawozdania.

Co jeśli zapomnimy hasła, którym zabezpieczony jest wynik?
W takiej sytuacji osoba, która dokonała zamówienia powinna zgłosić się osobiście do siedziby Laboratorium z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość zleceniodawcy. Działanie takie ma na celu ochronę danych osobowych naszych klientów oraz zapewnienie poufności.

Jak mogę usunąć swoje dane? (Prawo do usunięcia danych/Prawo do bycia zapomnianym)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. W tym celu należy wypełnić i przesłać wniosek.

Co powinnam/ powinienem wiedzieć o ochronie danych osobowych?
KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Danych jest Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed z siedzibą przy ul. Św. Marcin 49 w Poznaniu, reprezentowane przez wspólników.
2) Rolę Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Administrator Danych Osobowych: Jakub Świerczyński, adres email: infogenmed@gmail.com
3) Udzielone przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określenia profili genetycznych osób badanych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami udzielonych przez Panią/Pana danych osobowych będą pracownicy Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
1. żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych
2. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
3. prawo „do bycia zapomnianym”
6) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzasadnione jest, że udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może skutkować odmówieniem wykonania badania.

Porady

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi ekspertami:
Znasz kogoś dla kogo informacje na stronie www.Medicogen.pl będą przydatne? Powiedz o nas swoim znajomym: medicogen@medicogen.pl
infolinia: 61 851 02 11